گواهینامه ها، دستاوردها ، امتیازات کسب شده

folder_openافتخارات مرکز

     کسب مقام اول استان دفتر کارآفرینی (1395)

     کسب مقام اول کشوری دفتر کارآفرینی (1395)

     کسب مقام اول استان دفتر کارآفرینی (1396)

کسب مقام اول کشوری دفتر کارآفرینی(1397)

کسب مقام اول کشوری دفتر کارآفرینی (1398)

کسب رتبه برتر در استارت آپ کارآفرینی توسط دانشجویان (1394)

کسب رتبه سوم نمایشگاه عکس انقلاب اسلامی (1394)

  کسب مقام  اول کشوری در  دو رشته مقاله نویسی و مفاهیم  قرآنی جشنواره قرآن و عترت توسط  معاون مرکز(1394)

کسب مقام برتر استانی توسط 4 نفر از مدرسان جشنواره قرآن و  عترت (1395)

کسب مقام  اول تا سوم توسط سه نفر از مدرسان و معاون مرکز در بخش های مختلف جشنواره قرآن و عترت (1395)

کسب مقام رتبه دوم در مسابقات فوتسال  مدرسان (1394)

Related Posts

فهرست