مرکز آمـوزش علمی و کاربردی خانه کارگر شیراز :

folder_openمعرفی مرکز

این مرکز یکی از 24 مرکز علمی و کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران می باشد که از سال 1382 در مقطع کاردانی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس فعالیت خود را آغاز نمود و ابتدا اقدام به پذیرش دانشجویان شاغل و سپس دانشجویان آزاد نمود. این مرکز، همچون سایر مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی فعالیت می نماید. وسعت فضای آموزشی, اداری و کارگاهی این مرکز بالغ بر 2000متر مربع می‌ باشد. این مرکز با بهره گیری از اساتید بسیار مجرب و توانمند و رویکرد پرورش تکنسین‌‌های ماهر دوره های کاردانی و کارشناسی را ارایه می نماید

Related Posts

فهرست