شرایط عضویت در بسیج دانشجویی (عادی و فعال)

folder_openبسیج دانشجویی

عضويت عادي در بسيج دانشجويي :

متقاضيان عضويت در بسيج دانشجويي مي بايست مدارک مورد نياز را به همراه تکميل فرم عضويت عادي بسيج به کارشناس فرهنگي مرکز تحويل دهند.

مدارک مورد نياز براي عضويت عادي در بسيج دانشجويي :
1- کپي از صفحات شناسنامه
2- کپي پشت و رو از کارت ملي
3- گواهي اشتغال به تحصيل (معرفي به بسيج دانشجويي)
4- 2 قطعه عکس 4*3

عضويت فعال در بسيج دانشجويي :

دانشجويان مي توانند 6 ماه بعد از تاريخ صدور کارت عضويت عادي بسيج با ارائه مدارک مورد نياز جهت دريافت کارت عضويت فعال اقدام نمايند.

مدارک مورد نياز براي عضويت فعال در بسيج دانشجويي :

1- 5 سري کپي از تمام مدارک مذکور در عضويت بسيج عادي

2- 6 قطعه عکس 4*3

شماره تماس مسئول بسیج دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر شیراز

مسئول بسیج دانشجویی جناب آقای میری و آقای آهنج میباشند

Related Posts

فهرست