ثبت نام وام دانشجویی

folder_openامور رفاهی و خدمات

وزارت علوم با همکاری صندوق رفاه دانشجویان به داشنجویان مستعد و کم بضاعت و در صورت نیاز به سایر دانشجویان وام دانشجویی اهدا می کند . دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی می توانند از این وام ها و تسهیلات استفاده کرده و در اسرع وقت نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمایند .

برای ثبت نام وام دانشجویی و اطلاع دقیق از زمان ثبت‌نام در هر نیمسال تحصیلی، می‌بایست به سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی swf.ir مراجعه کنید.

سایت صندوق رفاه

Related Posts

فهرست