** کانون فارغ التحصیلان مرکز آموزش علمی -کاربردی خانه کارگر واحد شیراز **

folder_openدانش آموختگان

قابل توجه دانشجویان:

دانشجویان فارغ التحصیل در مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر شیراز میبایست جهت تکمیل نمودن مراحل فارغ التحصیلی و دریافت (گواهی نامه موقت و یا اصلی) روی لینک زیر کلیک و تکمیل مشخصات نمایند.

سامانه کانون فارغ التحصیلان

Related Posts

فهرست