سامانه امور فرهنگی-دانشجویی

ثبت مشخصات در سامانه امور فرهنگی دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترم: دانشجویانی که علاقمند به همکاری در واحد امور فرهنگی دانشجویی ( در زمینه های : ورزشی/علمی/قرآن و عترت/عفاف و حجاب/تاتر و …/بسیج /نقاش/خطاطی/میباشند )روی لینک زیر…
فهرست