بسیج دانشجویی

شرایط عضویت در بسیج دانشجویی (عادی و فعال)

عضويت عادي در بسيج دانشجويي : متقاضيان عضويت در بسيج دانشجويي مي بايست مدارک مورد نياز را به همراه تکميل فرم عضويت عادي بسيج به کارشناس فرهنگي مرکز تحويل دهند.…
فهرست