رشته‌ها و نحوه پذیرش

رشته ها و نحوی پذیرش:

مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر شیراز در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته نظام آموزش مهارتی بدون کنکور از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به پذیرش دانشجو می نماید:…
فهرست